Gamla Landsvägen 58, 373 31 Nättraby

Våra tjänster

Maskinbearbetning

Det är helheten och slutresultatet som räknas, och den består av komponenter i varierande storlek och typ. Vår skickliga personal behärskar både det stora och det lilla. När det krävs, med tusendels millimeterprecision. I vår omfattande maskinpark har vi resurser för de flesta bearbetningsmetoder.

Mätning

investerat i omfattande mätutrustningar för att kunna garantera kvaliteten ner i minsta detalj. Även när arbetstyckena är stora skall exaktheten kunna verifieras. Våra olika mätstationer håller mycket hög klass och kalibreras löpande för att garantera kvaliteten